ប្រាសាទបេងមាលា Beng Mealea Temple-កូរជាងថត One Light Photography

វីដេអូនេះ បង្កើតឡើងដោយមិនបានព្រៀងទុក ជាមុន !
********************************
ហើយគោលបំនងនៃការផុសនេះ គឺចង់បង្ហាញពីចំនាប់អារម្មណ៌ ខ្លះៗដែលមាននៅប្រាសាទនោះ ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានទៅចូលរួមជាមួយប្អូនៗ ក្រុមជាងថត មកពីខាងខេត្តបាត់ដំបង

*************************************
យោបល់ខ្ញុំប្រសិនបើចង់ទៅថតនៅទីនោះ គឺអាស្រ័យលើសាម៉ីខ្លួន
បើទៅខែវស្សា អាចមានទឹកនៅក្នុងប្រាសាទ និងមានស្លែហ៌ បៃតង
បើទៅខែប្រាំង អាចថតបានច្រើនប្លង់នៅក្នុងបរិវេននៃប្រាសាទ

សម្រាប់ខែដែលសំបូរភ្ញៀវទេសចរណ៌មកលេង គឺពិបាកបន្តិចក្នុងការថត នៅបរិវេណស្ពានខាងក្នុង ដោយសារផ្លូវដើរ ចង្អៀត ណាមួយភ្ញៀវត្រូវដើរកាត់ច្រើន !

-មកថតព្រឹវេដឌីងនៅប្រាសាទ បេងមាលា សូមកុំភ្លេច ឈានទៅប្រាសាទកោះកេរ្ត៌

សូមអរគុណសម្រាប់ការអានខ្លឹមសារ និងទស្សនាវីឌេអូមួយនេះ

#OneLight #PreWedding #Vlog

Reply